Zijn oprechte interesse voor de geïnterviewde en integriteit kwaliteiten die een goede interviewer moet hebben? Reflectieverslag Saskia van Erven