Toen ik aan de opleiding begon, wist ik eigenlijk niet wat het vak precies inhield. Ik was eigenlijk wereldvreemd. En het was daarom eigenlijk ook vreemd dat ik deze opleiding heb gekozen. Ik volgde het nieuws wel, maar ik keek er eigenlijk eendimensionaal naar. Nu, met het einde in zicht, kan ik pas terugkijken naar alle ervaringen. En nu weet ik wat het allemaal inhoud en wat ik kan. Ik heb een andere kijk op de wereld.

Competenties tonen in samenhang
“Aan het eind van je opleiding laat je zien dat je een complete journalist bent die alle aspecten van het vak beheerst en met elkaar in verband kan brengen.”

De competenties zijn: kiezen, plannen en organiseren, verzamelen, selecteren, ordenen, verwerken, evalueren, reflecteren op het vak, werken in teamverband, werken binnen een bedrijf en reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Ik denk dat ik aan alle competenties voldoe. Bij mijn beide stages had ik af en toe een beetje moeite, maar uiteindelijk kon ik me snel aanpassen aan alle competenties en goed werk leveren. Mijn stages hebben me vertrouwen gegeven dat ik straks ook op zo’n redactie kan werken. Ik ben heel bewust waar ik mee bezig ben of waar ik mee start. Ik zal niet zomaar iets kiezen en dan een half product inleveren. Deadline stress komt voor bij mij, maar dat heb ik ook nodig. Binnen een bedrijf zal ik de nodige deadlines wel halen.

Zelfstandigheid
“Aan het eind van je opleiding moet je aantoonbaar zelfstandig journalistiek werk kunnen doen.”

Ik ben heel erg zelfstandig. Dat moet ook wel, want je bent zelf verantwoordelijk voor je eindproductie. Niemand anders kan het voor je doen. Bij mijn eerste stage bij een tijdschrift kon ik nog af en toe feedback vragen aan de hoofdredacteur, maar bij mijn tweede stage was dat totaal niet het geval. We waren maar met in totaal vier man op de redactie en iedereen was camera journalist. Dus iedereen was zo met zijn eigen ding bezig dat ik bijna geen begeleiding had. Op dat moment was dat erg, maar daardoor heb ik wel geleerd om door te zetten en het zelf op te knappen. Doordat ik na het derde jaar in andere projectgroepen terechtkwam en in Amsterdam ging wonen, voelde ik me erg alleen. Maar ook dit was een ervaring en kwam ik erachter dat het niet uitmaakt. Ik moet zelf afspraken regelen en alles netjes op tijd regelen, want het gaat uiteindelijk om mijn eindproduct .Of het nu voor het afstuderen is of voor een andere opdracht.

Diepgang en complexiteit
“Als startbekwaam journalist moet je ook inhoudelijk veeleisende producten aan kunnen.”

Ik ben altijd erg geinteresseerd om diepgang te vinden in voornamelijk menselijke kanten. Ik kan me erg goed concentreren als ik iets goeds wil maken. Dus als ik een onderwerp toegewezen zou krijgen voor een krant dan zoek ik altijd een manier om het interessant voor mezelf te maken. Vanuit daar kan ik dieper graven en uiteindelijk een product maken waar ik trots op kan zijn ondanks het onderwerp.

Diversiteit in genres en doelgroepen
“Een beginnende journalist is in eerste instantie een allrounder die niet alleen verschillende onderwerpen aan moet kunnen, maar die ook verschillende soorten journalistieke producten moet kunnen leveren, verschillende genres moet beheersen en verschillende doelgroepen op maat moet kunnen bedienen.”

Doordat we op de opleiding allerlei verschillende projecten kregen, ben ik erachter gekomen welke mediums me wel en niet liggen. Vooral bij GeR. Je wordt gedwongen om dingen vanuit een ander perspectief te schrijven of te produceren voor de doelgroep. Soms is dat wel lastig, maar daar zit de uitdaging ook in. Ik kan me goed verdiepen in een onderwerp waar ik niet zoveel van weet en daaruit een mooi product maken. Ik heb een vlog verslag op een grappige en unieke manier gemaakt en een diepgaander verhaal met verschillende interviews. Ik kan me goed aanpassen. Dat heb ik ook getoond bij mijn twee stages.

Creativiteit en Originaliteit
“Van een startbekwaam journalist mag je verwachten dat hij niet uitsluitend de bekende wegen weet te bewandelen, maar voldoende creatief is in het bedenken van onderwerpen of invalshoeken.”

Deze kernkwaliteit weegt heel zwaar voor mij, want ik wil graag mooie dingen maken. Bij een mooi verhaal hoort ook een mooie foto. Maar alleen een mooie foto is niet genoeg. Daar hoort een goed gemonteerd of geschreven verhaal bij. Ik denk dat ik met mijn onderwerpen heb laten zien dat ik creatief en origineel genoeg ben. Het is belangrijk voor een journalist om goede invalshoeken te bedenken en dat dan zo creatief mogelijk in elkaar te zetten zodat het mensen aantrekt. Ik denk dat dit het leukste is van de journalisitiek.

Reflecterend vermogen
“Kenmerkend voor een op hbo-niveau functionerend journalist is, dat hij niet enkel vakbekwaam is, maar ook nadenkt over de manier waarop hij zijn beroep uitoefent.”

Ik heb expres een onderwerp gekozen voor mijn reflectieverslag omdat dit me persoonlijk aansprak. Ik wilde hiervan leren om straks mijn werk als journalist interviewer beter te begrijpen en uit te voeren. Het is voor mij erg belangrijk dat als ik een product maak dat ik dan de ander persoon niet op een negatieve manier neerzet. Ik wil kritisch zijn, maar ook objectief kunnen luisteren. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt als je in gesprek gaat met iemand. Om hierin beter te worden moet je blijven reflecteren, voor en na elk interview.

Natuurlijk neig ik meer naar bepaalde vlakken van de journalistiek, maar overall ben ik een complete journalist die alle aspecten van het vak beheerst zoals een beginnend journalist ze zou moeten beheersen. Soms heb je meer kennis over bepaalde onderwerpen dan andere, je kunt niet alles weten, daarom ben ik ook altijd oprecht nieuwsgierig naar nieuwe uitdagingen. Ik licht graag het een en ander toe bij mijn eindassessment.